MARATON MATEMATYCZNY PRZED MATURĄ 2017.

W dniu 24.04. 2017 na Wydziale Informatyki i Matematyki odbyła się druga edycja tegorocznego MARATONU MATEMATYCZNEGO PRZED MATURĄ.
W zajęciach wzięło udział ponad 50 uczniów szkół średnich z Radomia i okolic.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu na poziomie podstawowym prowadziła Pani dr inż. Monika Maj, zaś na poziomie rozszerzonym Pani dr Ewa Krot-Sieniawska. Rozwiązywane były zadania z arkuszy maturalnych z tzw. nowej matury z matematyki oraz wybrane zadania otwarte a także zadania przygotowane przez uczestników spotkania.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia w egzaminach!!!


Promocja kierunku i UTH Radom 2016/17.

W ramach promocji UTH Radom, a w szczególności kierunku matematyka, na zaproszenie młodzieży i władz szkół, pracownicy Katedry Matematyki wygłosili referaty:
1) dr inż. Monika Maj – Dlaczego świat jest matematyczny,
w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą,

2) dr hab. Jan Szynal – Matematyka jest dobra na wszystko,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej
w Chwałowicach,

3) dr Ewa Krot-Sieniawska – Jak kiedyś liczono – dawne systemy liczbowe,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.


WIZYTA GOŚCIA

W dniach 09.05.-10.05.2016 przebywał w Katedrze Matematyki gość z Karel de Grote University College, Antwerpia, Belgia, mgr Tom Dierckx. Odbyły się spotkania z pracownikami Katedry Matematyki w ramach programu Erasmus+, które były poświęcone współpracy naukowej.


MARATON MATEMATYCZNY PRZED MATURĄ 2016.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów w Katedrze Matematyki na Wydziale Informatyki i Matematyki odbył się

Maraton Matematyczny przed Maturą, II edycja, 2016. 

I edycja Maratonu Matematycznego przed Maturą odbyła się 28 kwietnia 2015r. W tym roku przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa spotkania – pierwsze odbyło się 8 marca 2016r., drugie 27 kwietnia 2016r. Oba cieszyły się dużym zainteresowaniem maturzystów. Uczniowie zostali podzielenie na dwie grupy według poziomu zdawanej matury  – na grupę podstawową i rozszerzoną. Spotkania prowadzili wykładowcy Katedry Matematyki – dr inż. Ewa Falkiewicz i dr inż. Monika Maj. Zajęcia miały na celu powtórzenie i uporządkowanie wiedzy z matematyki przed egzaminem maturalnym. Były rozwiązywane zadania maturalne z matematyki z poziomu podstawowego i rozszerzonego z poprzednich lat, wykładowcy udzielali praktycznych rad i wskazówek, jak pomyślnie zdać egzamin maturalny.

Akcja podjęta przez pracowników Katedry Matematyki WIiM ma na celu pomóc maturzystom pomyślnie zdać najważniejszy dla nich egzamin, jak również popularyzację kierunku Matematyka oraz pozostałych kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym.

Mamy dobrą wiadomość dla przyszłych maturzystów – są planowane kolejne edycje Maratonu Matematycznego przed Maturą w następnych latach!


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów, po dużym zainteresowaniu Maratonem Matematycznym przed Maturą, organizujemy na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu kolejną edycję tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do udziału

w II edycji

 MARATONU MATEMATYCZNEGO PRZED MATURĄ 2016.

Spotkanie odbędzie się

 27 kwietnia 2016r. w godz. 15.00 – 17.00

na Wydziale Informatyki i Matematyki

Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

 Maraton matematyczny to ostatnia szansa na powtórzenie materiału z matematyki przed egzaminem maturalnym. W czasie jego trwania nauczyciele akademiccy – pracownicy Katedry Matematyki będą:

  • rozwiązywać zadania maturalne z matematyki z poziomu podstawowego
    i rozszerzonego,
  • odpowiadać na różne pytania dotyczące zadań maturalnych,
  • udzielać praktycznych rad i wskazówek, jak pomyślnie zdać egzamin maturalny.

Wstęp na spotkanie wolny.

Zapisy pod adresem mailowym: maraton@uthrad.pl do 19 kwietnia 2016 roku.

W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły i poziomu zdawanej matury.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja zwrotna dotycząca zakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w Maratonie Matematycznym i miejscu spotkania będzie wysłana 21 kwietnia 2016r.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.