Kierunki zamawiane

 

 „Matematyka – logiczny wybór na przyszłość” – jest jednym z tych projektów, które znalazły się na liście zwycięzców ministerialnego konkursu na kierunki zamawiane.

Od nowego roku akademickiego 2012/2013 studenci kierunku Matematyka na Wydziale Informatyki i Matematyki mogą liczyć na:

  • stypendium dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł przez cały okres studiów,
  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze na I-szym roku studiów,
  • udział w płatnych stażach zawodowych w bankach i innych wiodących firmach na terenie Radomia,
  • udział w płatnych stażach zagranicznych,
  • udział w konferencjach,
  • udział w wykładach zamawianych,
  • udział w specjalistycznych warsztatach (prowadzonych także w języku angielskim),
  • udział w zajęciach z przedsiębiorczości – w teorii i praktyce,
  • udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach potwierdzonych certyfikatami i świadectwami ukończenia,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci opieki psychologa na całym etapie studiowania.

Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku MATEMATYKA